Τα μηχανήματα και τα εργαλεία συνοδεύονται από την επίσημη εγγύηση του εκάστοτε κατασκευαστή. Ο χρόνος ισχύος και οι όροι της εγγύησης ορίζονται από τον κατασκευαστή. Το προϊόν το οποίο καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να σταλεί για επισκευή είτε στο κατάστημά μας, είτε απευθείας στην αντίστοιχη αντιπροσωπία. Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο και να πληροί τους όρους της εγγύησης. Σε περίπτωση που το προϊόν σταλεί για επισκευή στο κατάστημά μας, τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος βαρύνουν τον πελάτη. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται για την εργασία για την οποία προορίζεται και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης.